Kapat

Mühendislik Hasarları | Sigorta Hizmetleri | Faruk Çil| Antalya sigorta expertiz Faruk Çil

Mühendislik Hasarları
Mühendislik Hasarları

1 . Makinemde oluşacak her hasar teminat kapsamında mıdır ?

Hasarların meydana geliş şekline istinaden İlgili Genel Şartlar ve Poliçede belirtilen özel şartlara göre teminat kapsamına girip girmediği belirlenmektedir.

2 . İkinci el faturalı olarak aldığım makinemi fatura bedeli üzerinden Makine Kırılması / Elektronik Cihaz Sigortası ile sigortalasam bir sorun çıkar mı ?

İlgili genel Şartların Sigorta Bedeli ve Ayarlanması \"Madde 4\" gereği kıymetin yeni ikame bedeli üzerinden sigortalanması gerekmektedir. Aksi taktirde Kısmi hasarlarda Tazminatın Hesabı \"Madde 14\" gereği Sigorta Bedelinde eksiklik / Noksanlık var ise hasardan eksiklik oranında tenzilat yapılır.

3 . İnşaat / Montaj sigortalarında sigorta bedelinin inşaat süresi içerisinde aynı kalması herhangi bir sorun teşkil eder mi ?

Hasar halinde Sigorta Bedelinin, Sigorta Değerine uygunluğu önem arzetmektedir.

Sigorta Değeri, hasarın olduğu yılda geçerli olan Birim Fiyatlar ile tespit edilip, sigorta bedelinin poliçe genel ve özel şartları gereği mutlak surette ilgili yıla eskale edilmesi / arttırılması gerekmektedir.

Bu takip sağlandığı müddetçe ve hasar anında sigorta bedelinin sigorta değerine uygun olması halinde eksik sigorta uygulanmayacaktır.

4 . Ufak bedelli hasarlar / cam kırılması gibi hasarlar herhangi bir tenzilatsız ödenir mi?

Mühendislik Sigortalarının tümünde hasar bedeli ve hasarlanan kıymet ne olursa olsun poliçede belirtilen muafiyet tutarının hasar tutarından tenzil edilmesi gerekmektedir

5 . İşletmemize ait baskı makinesine elektronik cihaz sigortası yaptırdık. Bu cihazda kısmi hasar halinde hasar hesabı esnasında nasıl bir uygulama yapılır ?

Cihazınızın kısmi hasara uğraması halinde, Sigorta Bedeli, Cihazın yeni ikame bedeline eşit ise ikame edilen yedek parça bedellerine varsa nakliye masrafları, sökme ve takma, işçilik ve yine varsa gümrük vergisinin harç ve masrafları ilave edilerek hesaplanacak tutardan, muafiyet ve sovtaj miktarı (varsa) tenzil edilerek tazminat hesaplaması yapılır.

6 . Kısmi hasar anında tüm yaptığım ve yapacağım masrafları Sigorta Şirketimden alabilir miyim ?

Kısmi hasarlarda hasarlı kıymet sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması halinde poliçede yer alan muafiyet ve varsa sovtaj miktarı tenzil edilerek tazminat hesaplaması yapılır.

7 . Makinem / cihazım pert olduğu taktirde Sigorta Şirketi yeni makine bedeli öder mi?

Cihazın tam ziya(pert-total) mertebesinde hasara uğraması halinde ise sökme ve takma, montaj, varsa gümrük vergisinin harç ve masrafları ilave edilerek bulunacak tutara, cihazın eskime ve aşınma payı, teknolojik farkları, muafiyet ve sovtaj miktarı(varsa) tenzil edilmek suretiyle tazminat hesaplaması yapılmaktadır.